KIT Approach Nedir? - Dilko YKS DİL- YDT
Öngösterim Görseli

Dil koleji rehberlik hizmetlerine yeni bir yaklaşım getirmektedir.

Bu yaklaşımı KIT approach olarak adlandırmaktayız.

Tüm eğitim kurumlarında bulunan ancak öğrencinin günlük hayatına giremeyen rehberlik birimini farklı bir şekilde tanımlamaktayız.

Dil kolejinde rehberlik birimi eğitimi doğrudan etkileyen unsurların yanı sıra, günlük hayatın her alanındaki konular ile ilgilenen ve bu sayede sorunları oluşmadan engelleyen bir yapıya sahiptir.
Amaç öğrencileri sadece doldurdukları formlar ile değil, beraber geçirilen zaman içinde gösterdikleri kişisel özellikler ve tutumlar ile de tanımaktır.

Her öğretmen rehberlik biriminin bir üyesi olarak hareket eder. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Öğretmenler, öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır.

Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve öğrenci-aile-okul arasında güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir.

Veliler, rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından istedikleri an ulaşabilirler. 

* KIT İngilizce’de iletişim içinde olmak anlamına gelen keep in touch ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Approach ise yaklaşım anlamına gelir.

Anasayfa
Şubeler
Eğitim Sistemi
Bilgi Talep Formu