9.-10. Sınıf Eğitim Modeli - Dilko YKS DİL- YDT
Öngösterim Görseli
 • “Dilko” markasının değeri ve üstün nitelikli eğitim

  Dilko’nun kurumsal geçmişi ve faaliyetleri

  Dilko, 1977 yılında kurulmuş, Türkiye’nin en eski İngilizce kurslarındandır.
  Yetişkinlere yönelik İngilizce öğretimi yapan Dilko English ve çocuk gruplarında uzmanlaşan Dilko Kids ile İngilizce öğretiminde Türkiye genelindeki en güçlü markalardan biridir.

  1992 yılında kurulan üniversite hazırlık bölümü (Dilko Dershanesi) Türkiye genelinde dil alanında en çok öğrenciye sahip ve sınav başarısı en yüksek dershane olmuştur. Yıllar içinde dil alanı dışındaki bölümlerde de çalışmalar yapılmış ve önemli başarılar elde edilmiştir.

  Okulculuk alanında ise Dil Koleji Liseleri; Bakırköy, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde faaliyetine devam etmektedir.

  Dilko Yayıncılık, hem sınavlara hazırlık hem de genel İngilizce öğretimine yönelik yayınlar üreten ülkenin önemli yayınevlerinden biridir.

  Dil Kolejinde görev alacak öğretim kadrosunun nitelikleri
  Dilko Dershanelerinde görev yapan öğretmenler Dil Kolejinin öğretmen kadrosunun iskeletini oluşturmaktadır..

  Ayrıca, Dilko English (İngilizce kursu) bünyesinde görev yapmakta olan ve Türk öğrenciler ile çalışmakta deneyimli yabancı öğretmenler, Dil Koleji İngilizce zümresi içinde yer alacaklardır.

 • Hazırlık sınıfı formatında İngilizce eğitimi (Dilko Teach+)

  Dil Koleji Liseleri’nde İngilizce Eğitimi

  Dil Koleji Liseleri’nde 9. ve 10. Sınıf müfredatları Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen Özel Lise Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun şekilde oluşturulmuştur.

  Bu müfredat içinde bulunan İngilizce dersleri Dilko English bünyesinde haftalık 5 saatlik İngilizce dersleri ile desteklenecektir.

  Bu eğitim modeli içinde öğrencinin eğitim yılı içinde 9. sınıflarda 2 seviye (elementary + pre-intermediate), 10. sınıflarda ise 2 seviye (intermediate+upper intermediate), 11. sınıflarda ise 1 seviye (advanced) tamamlaması mümkün olacaktır.

  11. sınıflarda advanced seviye tamamlandığında uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına hazırlık çalışmaları başlayacaktır.

  Dil Koleji Liseleri’nde uygulanan 9.-10. sınıf İngilizce eğitim modeli Dilko Teach+ olarak adlandırılmaktadır.

 • Uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına hazırlık

  Dil Koleji Liseleri’nde 11. Sınıftan itibaren öğrenciler uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına (IELTS,TOEFL ve PTE gibi) hazırlık yaparlar.

  Akademik kurumlar ve uluslararası / ulusal şirketlerin çoğu, beraber çalışacakları adaylardan belirli düzeyde İngilizce bilgisi istemektedir. Bu ihtiyaçlara yönelik, tüm dünyada standart olarak kabul edilmiş sınavlar bulunmaktadır.

  Dilko English uzun yıllardır öğrencilerini bu sınavlara hazırlamaktadır ve bu konuda derin bir kurumsal tecrübeye sahiptir. Dil Koleji Liseleri öğrencileri de gerekli İngilizce seviyesine ulaştıklarında, okul müfredatına ek olarak verilen derslerle uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarına yönelik eğitim alırlar.

 • Üniversite hazırlık çalışmaları (Sözel, TM ve Dil)

  Dil Koleji Liseleri, kariyer ve meslek hedefleri Türkçe-Matematik, Sözel ve Yabancı dil alanları olan öğrencilerimize yönelik eğitim vermektedir. 11. ve 12. sınıfa geldiklerinde bu alanlardaki öğrencilerle hem okul müfredatı içinde hem de ek derslerle dershane formatında çalışmalar yapılmaktadır.

  Dil Koleji Liseleri 11. ve 12. sınıf müfredatları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen Özel Lise Haftalık Ders Çizelgesi’ne uygun şekilde oluşturulmuştur. Bu müfredat içinde bulunan seçmeli dersler, öğrencilerin sınava girecekleri alanlardaki ihtiyaçlarına uygun derslerden seçilecektir. (11. Sınıfta 18 saat, 12. Sınıfta ise 20 saat seçmeli ders bulunmaktadır.)

  Tüm dersler öğrencilerin yeni sınav sistemi olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavlarına eksiksiz hazırlanmasını mümkün kılacak şekilde işlenecektir. YKS sınavları içinde yer alan TYT (Temel Yeterlilik Testi- tüm öğrencilerin girmesinin zorunlu olduğu bölüm) ile ADT (Alan Yeterlilik Testi) / YDT (Yabancı Dil Testi) sınavlarına hazırlanacaktı. ADT/YDT testlerini Sayısal-Türkçe/Matematik-Sözel-Yabancı Dil alanlarında yer alan Ön Lisans ve Lisans programlarını tercih edecek adaylar diledikleri testlere katılarak girebilecektir.  11.ve 12. Sınıflarda YKS hazırlık programı ve etütler ile hazırlık yapılacaktır.

 • İngilizce hazırlık atlama sınavlarına yönelik çalışmalar

  Dil Koleji Liseleri öğrencileri 12. Sınıf eğitim programı içinde Türk Üniversitelerinin İngilizce Hazırlık atlama (proficiency) sınavlarına yönelik özel çalışmalar yaparlar.

  Proficiency sınavını geçmek, öğrencinin üniversitede okuyacağı bölüme bir an önce başlamasını sağlar. Ülkemizde bazı üniversitelerimizde hazırlık atlama derecesi olarak TOEFL sonuçları kabul edilirken, bazı üniversitelerimiz kendi bünyelerinde seviye belirleme sınavı yaparak öğrencileri İngilizce hazırlık sınıflarına alır ya da öğrencinin İngilizce hazırlık sınıfına ihtiyacı olmadığına, bu kademeyi geçmesine ve İngilizce’den muafiyetine karar verirler.

  Bölümlerine başlamak içim zaman kaybetmek istemeyen öğrencilerin, bunu elde edebilmesi için, yeterli bir hazırlık atlama eğitimi alması gerekmektedir.

 • Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi (e-dilko)

  Dil Koleji Liseleri’nde öğrenciler e-dilko olarak adlandırılan Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi ile çalışma fırsatı bulurlar.

  E-dilko sistemi içinde öğrenciler, öğretmenleri ile mesajlaşabilir, doküman paylaşımında bulunabilir ve video destek derslerini izleyebilir.

  Ayrıca sistem içinde deneme sınavı uygulamaları, kurumsal duyurulara ve öğrenciler ile ilgili raporlara ulaşabilme gibi farklı seçenekler de bulunmaktadır.

  Öğrenciler, müfredatın bir parçası olan uzaktan eğitim derslerini de e-dilko platformunda görürler.

  Bu derslere ek olarak okul saatleri dışında öğretmenlerin yapacağı canlı derslere de katılırlar.

 • Sosyal kulüpler

  Okulumuzda haftada 1 saat, öğrenci kulüp çalışmaları yapılmaktadır.

  Kulüp çalışmaları yaklaşık olarak okul açıldıktan 1 ay sonra başlar ve okul bitiminden bir hafta önce sona erer.

  Her kulübün bir sorumlu öğretmeni vardır, bazı kulüplerde öğretmenin yanı sıra o alanda özel eğitim almış yetişkinler de (usta öğreticiler) görev almaktadır.

  Tüm 12. sınıf öğrencileri YKS kulübündedir.

  Öğretim yılı başında, öğrencilere kulüp çalışmaları tanıtılır.

  Öğrenciler katılmayı arzu ettikleri kulüpleri belirler.

  Öğrenciler, tercihlerine ve ilgili öğretmenlerin taleplerine göre kulüplere yerleştirilir.

 • Etkin ve verimli iletişim yaklaşımı

  Dil Koleji Liseleri’nde rehberlik hizmetlerine yeni bir yaklaşım getirmektedir.

  Bu yaklaşımı KIT approach* olarak adlandırmaktayız.

  Tüm eğitim kurumlarında bulunan, ancak; öğrencinin günlük hayatına giremeyen rehberlik birimini farklı bir şekilde tanımlamaktayız.

  Dil Koleji Liseleri’nde rehberlik birimi eğitimi doğrudan etkileyen unsurların yanı sıra, günlük hayatın her alanındaki konular ile ilgilenen ve bu sayede sorunları oluşmadan engelleyen bir yapıya sahiptir.

  Amaç öğrencileri sadece doldurdukları formlar ile değil, beraber geçirilen zaman içinde gösterdikleri kişisel özellikler ve tutumlar ile de tanımaktır.

  Her öğretmen, rehberlik biriminin bir üyesi olarak hareket eder. Her sınıfın bir danışman öğretmeni vardır. Öğretmenler, öğrenciyi gözler, takip eder ve rehberlik birimi ile bilgilerini paylaşır.

  Öğrencinin akademik başarısı dışında, bireysel özellikleri, kişiliğinin güçlü veya gelişmeye açık yönleri, toplumsal ilişkilerdeki davranış şekilleri yakından takip edilir ve öğrenci-aile-okul arasında güçlü bir iletişim ağı kurularak süreç içinde devamlı olarak değerlendirilir.

  Veliler, rehber öğretmenlere ve öğrencinin danışman öğretmenine kendilerine özel tahsis edilmiş bir telefon hattından istedikleri an ulaşabilirler.

  *KIT İngilizce’de iletişim içinde olmak anlamına gelen keep in touch ifadesinin kısaltılmış şeklidir. Approach ise yaklaşım anlamına gelir.

Anasayfa
Şubeler
Eğitim Sistemi
Bilgi Talep Formu